Rådgiver for boligeiere og bedrifter

Tidsklemme for styremedlemmer?

Hvert år opplever borettslag og sameier i Norge at det er utfordrende å finne noen som kan utføre viktige oppgaver i styret. Samtidig er det svært viktig at styrene har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de oppgavene de er tildelt. Det er et stort ansvar for deg som er valgt inn i styret og gjennom vervet står du til ansvar for blant annet felleskapets økonomi, bygningsmasse og sikkerhet. Det krever kompetanse å ha oversikt over bygningenes tilstand, tiltak for reduksjon av energiforbruk og planlegging av vedlikehold. Du må ofte orientere deg i markedet for å finne de som kan utarbeide tilstandsrapporter eller planer for reparasjoner og andre utbedringer.

Ta med en takstmann

Ved overtakelse av boliger har ofte styret behov for bygningskompetanse for å vurdere eventuelle mangler og det er ressurskrevende å sikre at all dokumentasjon for drift og vedlikehold av bygningene (FDV) er på plass. Det er lurt å ha med en takstmann før overtagelse av fellesarealer og teknisk utstyr for å være sikker på at styrets ansvar blir ivaretatt og at viktige momenter ikke blir oversett. Vi ser på faktorer som kan gi grunnlag for garantier, reklamasjoner, kompensasjoner eller erstatninger. I driftstiden for boligselskapet vil det dukke opp behov for vedlikehold og det skal gjennomføres prosjekter for rehabilitering, energisparing og fornyelser. Styrene trenger ofte hjelp for å velge riktige prosesser og gjøre riktige valg. Behovet for slik hjelp oppstår gjerne allerede ved etablering av nye sameier eller tidlig i rehabiliteringsprosesser.

HRT – Hjelle Råd og Takst kan hjelpe både bedrifter, sameier og borettslag når arbeidsmengden blir for stor for organisasjonen og når det trengs spesialkompetanse

BORETTSLAG OG SAMEIER

HRT tilfører kompetanse for at styret skal ha oversikt over bygningenes tilstand, tiltak for reduksjon av energiforbruk og planlegging av vedlikehold. Utarbeidelse av en vedlikeholdsrapport gir styret gode forutsetninger for å planlegge riktig nivå på fellesutgifter og etablere vedlikeholdsfond for de arbeidene som ligger fram i tid.

HJELP TIL BEDRIFTER

HRT bistår bedrifter med å komme i gang med systematisk arbeid rundt oppgaver som ligger på siden av normal drift. Dette kan være tiltak for interne miljøforbedringer, bærekraftrapportering i tråd med nye regler, rapportering i tråd med Åpenhetsloven eller andre lignende prosesser som krever ekstra personressurser over kortere tid.

SKADETAKST

HRT kan bistå med taksering av skader eller gi råd for hvordan skadesaker skal behandles. Bygninger blir utsatt for stadig mer utfordrende klima og vannskader dominerer saker meldt til forsikringsselskapene. Som sertifisert gjennom Norsk Takst og godkjent våtromsbedrift kan HRT også gi råd for utbedringer på våtrom.

Om HRT

HRT- Hjelle råd og takst er eid og drevet av Jan Eldegard Hjelle. Jeg har mer enn 30 års erfaring fra byggebransjen i Norge og internasjonalt samt med erfaring som styreleder i boligsameie. Jeg er utdannet sivilingeniør bygg med fagområde betong samt er utdannet bygningssakkyndig/takstmann med spesialområde skadetaksering av bygninger og skjønn samt naturskader. Jeg er medlem av Norsk Takst og HRT er også godkjent våtromsbedrift av Fagrådet for våtrom. 

Gjennom de siste årene har jeg i samtaler med kollegaer i byggebransjen samt med styrer i boligsameier, sett at de mangler en hjelpefunksjon for å drive boligselskapet på en god måte.
Dette er bakgrunnen for at jeg etablerte HRT- Hjelle Råd og Takst i 2022.

HJELLE RÅD OG TAKST
Org.nr 929 577 833

Njords vei 18, 1344 HASLUM

Epost: jan@raadogtakst.no
Mobil: +47 911 79 109

LinkedIn
Facebook